Politika kvality
Spoločnosť Manomer SK, a.s. venuje absolútnu pozornosť a dôraz na kvalitu svojich výrobkov. Každý tlakomer je vyrobený s maximálny dôrazom na technické prevedenie, precíznu kalibráciu a prechádza 100% výstupnou kontrolou.
Neustále hĺadáme a optimalizujeme nové riešenia pri konštrukcii, výrobe a ostatných servisných činnostiach s cieľom dosiahnuť trvalú spokojnosť našich zákazníkov.

 

 

Vysoká kvalita a úžitková hodnota našich produktov je zabezpečovaná efektívnym fungovaním systému manažmentu kvality, ktorý je certifikovaný podľa ISO 9001.

Kvalita všetkých vykonávaných činností je prvoradou a základnou povinnosťou všetkých zamestnancov.Naše tlakomery sú konštruované a vyrábané v súlade s normou

STN EN 837 – 1,2,3 - AC