Pre bližšie informácie ohľadom systémov merania sily kontaktujte prosím predajcu.