Digitálne teplomery  
Typ Katalógový list  
  Digitálny teplomer TM 111 priem 100 mm s alfanumerickým displejom v štandardnom vyhotovení  
  Batériový teplomer BAT