Snímače tlaku  
Typ Katalógový list  
  Tlakový snímač SML  
  Tlakový snímač TSZ s kovovou membránou v štandardnom vyhotovení  
  Tlakový snímač TSZ M s membránovým oddeľovačom v štandardnom vyhotovení  
  Tlakový snímač ponorný TSP s kovovou membránou v štandardnom vyhotovení  
  Ponorný snímač tlaku (hladinomer) a teploty TSTP  
  Tlakový snímač ponorný TSP M s membránovým oddeľovačom v štandardnom vyhotovení