Digitálne tlakomery  
Typ Katalógový list  
  Digitálny tlakomer PM 111 s kovovou membránou v štandardnom vyhotovení  
  Digitálny tlakomer BAP s kovovou membránou s možnosťou záznamníka  
  Digitálny tlakomer PM 111 M s membránovým oddeľovačom v štandardnom vyhotovení