Snímače teploty  
Typ Katalógový list  
  Snímač teploty ( teplomer ) STZ so závitom v štandardnom vyhotovení