Vážený obchodný partner,

dovoľte aby som Vás touto cestou informoval o novej službe poskytovanej firmou MANOMER SK, a.s..

Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) na základe rozhodnutia č. 358/2011/418/5 zo dňa 12.09.2011 osvedčuje (osvedčenie o akreditácii č. K-090) , že naša spoločnosť MANOMER SK, a.s. je spôsobilá vykonávať kalibráciu priamo ukazujúcich deformačných a číslicových tlakomerov podľa rozsahu akreditácie kalibračného laboratória.

Spôsobilosť vykonávať kalibráciu tlakomerov dôveryhodne a nestranne preukazujeme plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025 :2005  Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) zaregistrovala našu spol. MANOMER SK,   a.s. ako riadneho člena SNAS. Členské číslo pridelené našej akreditovanej spol. v SNAS je: 418.

Personál kalibračného laboratória a vedenie spol. MANOMER SK, a.s. vyhlasuje, že zabezpečí činnosť kalibračného laboratória v súlade s príslušnou dokumentáciou systému manažérstva kvality kalibračného laboratória a predpismi pre akreditáciu uplatňovanými SNAS. Kalibračné laboratórium používa technické zariadenia a etalóny, ktoré sú schopné dosiahnuť požadovanú presnosť pri výkone kalibrácie.

Pre našich zákazníkov to prináša objektívne overenie metrologických vlastností nimi používaných prístrojov a garanciu kvality Vami používaných meradiel.

Naše laboratórium je vybavené kvalitnými prístrojmi firiem Budenberg a Crystal.

Okrem kalibračných služieb Vám v prípade potreby vykonáme kvalifikovanú opravu (servis) Vami používaných tlakomerov, resp. ponúkneme nové tlakomery s produkcie MANOMER SK, a.s. V prípade Vášho záujmu o kalibračné služby prosím kontaktujte náš obchodný úsek na tel. č. 032 7742333 alebo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Radi Vás oboznámime s našimi cenami a termínmi plnenia požadovaných služieb.

Osvedčenie o akreditácii
Rozsah akreditácie