Kovoobrábanie

V rámci našej prevádzky „mechanická dieľňa“ ponúkame voľné výrobné kapacity  pre kooperačnú výrobu na nasledujúcich strojoch:

CNC sústruhy (2xDaewo Puma C os, Daewo Linx)

obrábanie do pr. 200 mm, l=500 mm, presnosť 0,02 mm,

CNC Frézka ( Slovtos FCM 25 CNC)

obrábanie max. 200x150x100 mm, presnosť 0,05 mm,

Dlhotočný CNC automat (Manhurin SWING)

obrábanie do pr. 4-32 mm, l=170 mm, presnosť 0,01 mm,

Klasické sústruhy SV 18 a frézy F 2

Krivkové automaty A 40, A 20, AD 10

Ručné vŕtanie

do pr.40mm

Zváranie v ochrannej atmosfére TIG

Delenie materiálu

do pr. 120 mm

 

Kovoobrábanie