Vykonávame skúšky tesnosti a lokalizácie netesnosti priemyselných výrobkov.

Skúšobné metódy:

A)     Hydrostatická skúška tesnosti, max. tlak 1000 bar, max. objem skúšaného telesa 1 l, detekovaná netesnosť do 1 E-4 mbarl/s

B)      Heliová skúška tesnosti, max. objem skúšaného telesa 3 l, detekovaná netesnosť do 5 E-8 mbarl/s