Príslušenstvo k teplomerom  
Typ Katalógový list
  Teplomerová jímka typ 4 podľa DIN 43772
  Teplomerová jímka typ 5,6,7 podľa DIN 43772

  Teplomerový návarok

  Teplomerové tesnenie