Štrukturálne fondy EU

Realizované projekty

Nákup CNC sústružníckeho dlhotočného automatu za účelom rozvoja výroby spoločnosti

Prostredníctvom projektu „Nákup CNC sústružníckeho dlhotočného automatu za účelom rozvoja výroby spoločnosti sme realizovali nákup sústružníckeho dlhotočného automatu Manurhin SWING.

Energetická efektívnosť Manomer SK

 

 

 

 

 

 

 

Verejné obstarávanie